Ministerstwo Środowiska przygotowuje zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska

Najważniejsze zmiany

  • Konieczność zmiany standardów emisyjnych w związku z dyrektywą 2015/2193 z 25 listopada 2015.
  • Do zgłoszeń instalacji i wniosków o wydanie pozwoleń pojawią się nowe wymagania
  • Wszystkie informacje dotyczące średnich źródeł spalania paliw będą umieszczane w bazie którą będzie prowadziło KOBIZE. Nowe źródła będą zgłaszane przez organy – na bieżąco (po przyjęciu zgłoszenia lub wydaniu pozwolenia). Natomiast informacje dot. źródeł istniejących, organy muszą przesłać do KOBIZE w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
  • Wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla wszystkich średnich źródeł spalania

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12294816/12412295/12412296/dokument297026.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *