Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych

Najważniejsze zmiany

  • Zmiana definicji marszałka, która ma wskazać że organem właściwym do kontroli przedsiębiorcy prowadzącego odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych jest marszałek właściwy ze względu na miejsce prowadzenia odzysku/recyklingu
  • Wprowadzenie obowiązkowej opłaty recyklingowej za lekkie torby plastikowe
  • Zniesie opłat na konto NFOŚ za kampanie edukacyjne i przeniesienie ich na rzecz marszałka
  • Zmiana w zakresie rozliczania za osiągnięte poziomy odzysku odpadów opakowaniowych dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy wprowadzili opakowania na rynek oraz w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy nie wprowadzili na rynek opakowań
  • Wprowadzenie kar dla prowadzących odzysk i/lub recykling odpadów opakowaniowychw przypadku wykazania przez audyt nieprawidłowości oraz w przypadku braku takiego audytu
  • Do rozliczeń dodano opakowania z metali

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290004/12379574/dokument298205.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *