Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt zmiany ustawy o odpadach

Najważniejsze zmiany

  • Zmiana definicji odpadów niebezpiecznych
  • Prowadzenie ewidencji odpadów w systemie elektronicznym przy wykorzystaniu e-puapu i BDO
  • Karty przekazania odpadów generowane za pośrednictwem BDO
  • Każda przesyłka odpadów przekazywana z kartą przekazania
  • Przedłużenie do 1 stycznia 2019 r. utworzenie BDO

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12292406/12393238/12393239/dokument297377.pdf

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *