Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach

Najważniejsze zmiany:

  • dodanie obowiązku rejestracji w BDO wytwórców odpadów innych niż zobowiązanych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego i pozwolenia na wytwarzanie odpadów – z dniem utworzenia rejestru
  • wprowadzenie nowej sprawozdawczości dla odbierających, zbierających i przetwarzających odpady komunalne, w tym wprowadzenie wzoru nowej karty przekazania od 2019 r.
  • wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdań w systemie teleinformatycznym umożliwiającym podpisanie dokumentów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego  albo ePUAP – od 2020 r.
  • karta ewidencji odpadów dodatkowo będzie zawierała datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia transportu, karta odpadów będzie wypełniana w systemie teleinformatycznym przez każdego posiadacza (wytwórcę, transportującego, zbierającego, przetwarzającego) – od 2020 r.
  • sprawozdania za lata 2017-2018 wykonywane są z zastosowaniem przepisów  dotychczasowych
  • do 31 grudnia 2019 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe
  • termin do utworzenia BDO pozostał do 24 stycznia 2018 r.
  • od 24 stycznia 2018 r. Marszałkowie powinni rozpocząć wpisywanie podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Ukazało się rozporządzenia w sprawie wzoru formularza rejestrowego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2458

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002422

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *