Ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Najważniejsze warunki:

 • odpady medyczne zakaźne zbiera się do worków koloru czerwonego
 • odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne zbiera się do jednorazowych worków koloru żółtego
 • odpady medyczne inne niż niebezpieczne zbiera się do jednorazowych worków
  o kolorze innym niż czerwony i żółty
 • odpady medyczne o ostrych końcach zbiera się do jednorazowych sztywnych pojemników
 • pojemniki i worki podlegają specjalnemu oznakowaniu
 • odpady medyczne mogą być magazynowane w pomieszczeniach, stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych, które spełniają odpowiednie wymagania
 • określono czas magazynowania poszczególnych rodzajów  odpadów medycznych oraz temperaturę w jakiej odpady te mogą być magazynowane
 • określono szczegółowy sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi podczas świadczenia  usług medycznych u pacjenta w domu
 • wprowadzono obowiązek transportu odpadów „wysoce zakaźnych” zgodnie przepisami ADR
 • wprowadzono obowiązek posiadania przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych oraz prowadzące badania szczegółowej procedury postępowania z odpadami medycznymi

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001975

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *