Sejm przyjął nową ustawę Prawo wodne

Najważniejsze zmiany:

 • Powołanie jednego podmiotu odpowiedzialnegoza gospodarowanie wodami – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Kompetencje RZGW przejmuje Wojewoda
 • Wprowadzenie nowych opłat stałych i zmiennych m. in. za pobór wód
  i odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi, która płacona będzie w czterech ratach
 • Możliwość legalizacji urządzeń wodnych- opłata legalizacyjna 5 tys zł.
 • Wprowadzenie katalogu decyzji przed którymi trzeba uzyskać zgodę wodnoprawną
 • Opłaty podwyższone nawet 500% za brak pozwolenia wodno – prawnego lub naruszania warunków takiego pozwolenia
 • Wprowadzenie obowiązku zainstalowania odpowiednich urządzeń pomiarowych oraz wykonywanie cyklicznych badań m.in. za pobór wody
  i odprowadzanie ścieków
 • Zmiany w kompetencji przywydawaniu pozwoleń wodno – prawnych
  i przyjmowaniu zgłoszeń

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1529_u/$file/1529_u.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *